ISSUE103
                9 2013
ISSUE 103 SEP 2013
facebook twitter
E-Mail :
   

สำหรับคุณแม่ท้องที่สมัครสมาชิกทำอย่างไรให้ได้ลูกแฝด

                  การตั้งครรภ์แฝดโดยธรรมชาตินั้นไม่สามารถกำหนดหรือคาดเดาได้เลย เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการทางธรรมชาติล้วนๆ แล้วถ้าท้องนี้คุณแม่อยากจะตั้งครรภ์แฝดล่ะ จะมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหน มาดูปัจจัยที่ทำให้คุณแม่มีโอกาสได้ลูกแฝดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง  

คนในครอบครัว...มีลูกแฝด

                คนในครอบครัวมีประวัติมีลูกแฝด โดยเฉพาะครอบครัวฝ่ายมารดา เพราะผู้หญิงจะได้รับยีนแฝดที่ทำให้เกิดการผลิตไข่มากกว่าคนที่ไม่มียีนนี้ ทำให้คุณแม่มีโอกาสมีลูกแฝดนั่นเอง ซึ่งแฝดในที่นี้หมายถึงแฝดคล้ายเท่านั้น เพราะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ แต่แฝดเหมือนไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ

อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง เชื้อชาติ

            มีงานวิจัยออกมาแล้วว่า คุณแม่ที่มีอายุมากมีโอกาสตั้งครรภ์แฝดสูงกว่าคุณแม่อายุน้อย โดยคุณแม่ที่อายุมากกว่า 45 ปี มีโอกาสได้ลูกแฝดถึง 17% ในเรื่องของน้ำหนักก็มีผลเช่นกัน หากคุณแม่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 และรูปร่างสูง ก็มีโอกาสตั้งครรภ์แฝด นอกจากนี้ผู้หญิงเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกัน มีอัตราการตั้งครรภ์แฝดสูงกว่าเชื้อชาติอื่น และเอเชียถือเป็นเชื้อชาติที่มีโอกาสตั้งครรภ์แฝดได้น้อยที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณแม่ก็ไม่ควรรอมีลูกตอนอายุมากๆหรือเพิ่มน้ำหนักเกินมาตรฐานเพื่อให้ได้ลูกแฝดนะคะ เพราะผลแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์แฝดก็จะสูงตามไปด้วย

กินยากระตุ้นไข่และกรดโฟลิก

            การกินยากระตุ้นการตกไข่ของคุณแม่ ในกรณีของผู้มีบุตรยาก ทำให้คุณแม่มีโอกาสตั้งครรภ์แฝดสูงกว่าวิธีธรรมชาติ ส่วนงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียพบกว่า กรดโฟลิกมีส่วนช่วยให้ตั้งครรภ์แฝดมากขึ้น แม้จะมีนักวิจัยอื่นๆแย้งว่าพิสูจน์ได้ยาก แต่การกินกรดโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์ก็เป็นเรื่องจำเป็นของคุณแม่กำลังจะท้องอยู่ดีค่ะ เข้าตำราว่า กินไว้ไม่เสียหาย

ให้นมลูก

ดร.แกรี่ สเตนแมน สูตินรีแพทย์และนรีเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแพทย์ไมอามี่ บอกว่าหากคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงที่ให้นมลูก จะช่วยเพิ่มโอกาสได้ลูกแฝดในท้องต่อไปมากกว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ให้นมลูก หากใครคิดว่ายังท้องไหว ก็ลุยโลด

โชคช่วย

                หากคุณพ่อคุณแม่คู่ไหนอยากได้แฝดเหมือนล่ะก็ คงต้องอาศัยโชคช่วยล้วนๆ เพราะการตั้งครรภ์แฝดเหมือนไม่สามารถคาดเดาและกะเกณฑ์ได้ เป็นเพียงการสุ่มจากธรรมชาติเท่านั้น บ้านไหนอยากได้ลูกแฝดเหมือนและได้สมใจ ถือว่าบ้านนั้นโชคดีสุดๆReal-Clip

YouTube
Real-Clip
TV
คุณให้ค่าขนมลูกวัยอนุบาลวันละกี่บาท