ISSUE103
                9 2013
ISSUE 103 SEP 2013
facebook twitter
E-Mail :
   

สำหรับคุณแม่ท้องที่สมัครสมาชิก
อบอุ่นกับรักเล็กๆที่“สมบุญวิทย์”

หัวใจของเด็กคือการสัมผัสและเรียนรู้
“หลักสูตรของเราปรับเอาระบบมอนเตสซอรี่(Montessori)มาใช้ในบริบทของสังคมไทยเราคิดว่าการที่เด็กได้เรียนในระบบนี้เขาจะได้ฝึกสมาธิอย่างเต็มที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการใช้ประสาทสัมผัสโดยเฉพาะเรื่องการใช้มือจับและสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่วัยของเขาควรจะเน้นเรื่องนี้”
แต่ก็ไม่ใช่ว่าสมบุญวิทย์จะใช้สื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่อย่างเดียวล้วนๆทุกวิชาหรือทั้งวันหากนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมคือสอดแทรกเข้าไปให้ถูกที่ถูกเวลา“ทุกๆห้องจะมีมุมมอนเตสซอรี่เล็กๆอยู่แล้วแต่เราจะมีห้องใหญ่ไว้สำหรับเด็กทุกชั้นให้หมุนเวียนเข้ามาเรียนรู้ที่ห้องนี้ยกตัวอย่างเด็กเตรียมอนุบาลหรือชั้นอนุบาล1เขาจะได้เน้นเรื่องของการเสริมประสบการณ์ชีวิตการจับไข่ไก่หรือการเทน้ำจากเหยือกซึ่งทั้งหมดนี้เด็กๆชอบมากเพราะที่บ้านไม่ค่อยได้ทำแล้วยังจะได้รับการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยและศีลธรรมจากกิจกรรมเหล่านี้ด้วยเพราะเมื่อแต่ละคนเล่นจบแล้วเขาจะต้องเก็บให้เรียบร้อย”

ผสมผสานเพื่อหลักสูตรเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการนำหลักสูตรProjectApproachมาใช้ผ่านการทำโครงงานต่างๆด้วยเช่นกันแต่อย่าเพิ่งคิดว่าที่นี่เป็นโรงเรียนระบบทางเลือกไม่เน้นเรื่องของวิชาการนะเพราะผู้บริหารอธิบายให้เราฟังต่อว่าเรื่องของวิชาความรู้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพียงแต่ต้องรอเวลาให้เด็กพร้อมที่จะเรียนเขียนอ่านได้ก่อนเท่านั้นเอง

“เราใช้ภาษาไทยกับอังกฤษเป็นหลักและมีการเสริมภาษาจีนกลางเข้ามาด้วยเรื่องการสอนนับเลขหรือสอนอ่านเขียนเราจะรอให้เขาพร้อมก่อนคือประมาณชั้นอนุบาล2เขาก็สามารถเรียนรู้ทักษะตรงนี้ได้แล้วเราพยายามบอกผู้ปกครองเสมอๆว่าผู้ใหญ่ควรหาจุดเชื่อมกลางระหว่างเรื่องความฉลาดและเรื่องอารมณ์ของเด็กมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเคยไม่เข้าใจบางท่านบอกว่าเราสอนหนังสือช้าในขณะที่บางท่านบอกว่าเราสอนหนังสือหนักเกินไปเราจึงต้องคอยปรับความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ดี”

ระบบโรงเรียนเป็น3ภาษาคือไทยอังกฤษและเสริมภาษาจีนกลางโดยประยุกต์และบูรณาการการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบท
สังคมไทยเพราะระบบมอนเตสซอรี่สอนให้เด็กเป็นคนรู้จักคิดสำรวจตรวจสอบค้นคว้าและลงมือปฏิบัติเองอย่างมีสมาธิและเหตุผล

สอบถามที่โรงเรียนได้โดยตรง

สอบถามที่โรงเรียนได้โดยตรง

โรงเรียนสมบุญวิทย์(3ภาษา)  6/1หมู่6 ถนนพระราม2 บางมด จอมทอง กทม.10150 โทร.0-2428-4572-5 หรือhttp://www.sombunwit.ac.th


Real-Clip

YouTube
Real-Clip
TV
คุณให้ค่าขนมลูกวัยอนุบาลวันละกี่บาท